Werkvormen

Afhankelijk van jou hulpvraag en doel werken we vanuit verschillende invalshoeken zodat het onderliggende probleem op een snelle en effectieve manier behandeld kan worden.

 Dramatherapie

Bij dramatherapie maken we gebruik van theaterwerkvormen en expressie technieken om problemen inzichtelijk te maken, te verminderen, op te heffen of te accepteren. Denk hierbij aan werkvormen als theaterteksten, improvisatiespel, gedichten schrijven en rollenspelen.
Door op een speelse manier met jou probleem aan het werk te gaan, kan het jou helpen om er op een andere manier tegen aan te kijken. 

Experimenteren met emoties en gedrag

 

 

Doen
Ervaren
Beleven 

EMDR 

Met EMDR krijg je afleidende stimulansen terwijl je vertelt over je nare of traumatische ervaring. Dit kunnen handbewegingen, tikken op je knie of geluiden zijn die je afwisselend van links naar rechts hoort, ziet of voelt. Na enkele minuten is er een onderbreking om te kijken welke gedachte er op dat moment in je op komt. Hierna starten de afleidende stimulansen weer en is er weer een onderbreking na enkele minuten. Dit herhaalt zich tot de herinnering aan de nare of traumatische ervaring minder bij je oproept. 

Traumabehandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.

EMDR Verhalenmethode

De verhalen methode is een aangepast vorm van EMDR voor kinderen van 0-5 jaar . Deze methode is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen en oudere kinderen die op jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Met de verhalenmethode worden preverbale trauma’s verwerkt.  
Een preverbaal trauma is ontstaan op een leeftijd waarop een kind nog geen woorden kan geven aan de gebeurtenis. De hersenen van een kind hebben tijdens het trauma vooral lichaamssensaties en emoties opgeslagen.  LEES MEER

Traumabehandeling voor kinderen van 0 – 5 jaar

 Hypnotherapie

Hypnotherapie kan ingezet worden bij lichamelijke, psychische en emotionele klachten. Bij hypnotherapie maak je gebruik van trance. Een trance lijkt op het dagdroom gevoel of wanneer je ergens helemaal verdiept in bent. Als je in trance bent komen prikkels van buiten minder binnen waardoor je echt aandacht voor jezelf hebt. Hierdoor ontstaat er ruimte om te werken aan de oplossing voor jou klacht. 

In ontspanning volledig op jezelf gericht; meer inzicht in jezelf creëren. 

Regressietherapie

Regressie­therapie gaat ervan uit dat lichaam en geest nauw met elkaar verweven zijn.

Lichamelijke, emotionele of geestelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Alles wat we ooit hebben meegemaakt (gedacht, gevoeld, gehoord, geroken, geproefd) kan in trance opnieuw worden ervaren en alsnog verwerkt. Blokkades, verouderde, over­bodige over­tuigingen en oude pijnen zijn daardoor op te lossen.

Regressietherapie is in het bijzonder geschikt voor lichamelijk en/of psychische klachten die om medische onverklaarbare redenen niet goed herstellen of steeds opnieuw problemen blijven veroorzaken.

Lichamelijk, geestelijke of pscyosomatische problemen kunnen aanleiding zijn voor de therapie. 

Systemisch werken

Ieder mens is een onderdeel van meerdere systemen. Denk maar aan b.v. je gezin waar je vandaan komt, je huidige gezin, je werk, sport etc. 
Bij systemisch werken, werk je met een opstelling. Dit kan een familie- of organisatieopstelling zijn.  In deze (individuele of groeps-) opstelling creër je inzicht in de onderliggende dynamieken van jou persoonlijke of werkgerelateerde thema’s. 

Een opstelling geeft inzicht in zichtbare en onzichtbare dynamieken en de bijbehorende patronen.

 

Zonder oordeel; het is wat het is!

Relatietherapie

Als je relatie niet meer loopt, om welke reden dan ook, zoals je zou willen kan relatietherapie een uitkomst bieden.
Ik maak gebruik van diverse therapeutische werkvormen om met elkaar in gesprek te gaan en de overheersende negatieve spiraal te signaleren.
Soms is er meer nodig voor een van jullie. Zoals bij een niet goed verwerkte gebeurtenis uit het verleden of een traumatische ervaring. Samen kijken we dan wat er nog extra nodig is.

In gesprek met elkaar
&
Samen aan het werk

 

Voice Dialogue

Een innerlijk conflict of dillema wordt met voice dialogue zichtbaarder.
Met voice dialogue geef je je innerlijke ikken een “stem”  en de ruimte om wat te zeggen. Ze gaan als het ware in gesprek met elkaar. Hierdoor krijg je inzicht in je oude patronen en kun je deze loslaten. Vervolgens creeer je nieuwe gewenste patronen met de innerlijke ikken die jij kiest. 

Leer jezelf beter te begrijpen.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest, kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer helpt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten.  
Wanneer je de oorzaak van de pijn ontdekt, doorwerkt en verwerkt is er weer toegang tot deze kwaliteiten mogelijk. 

Werken met jou  innerlijk kind: 
Jezelf weer her-inneren. 

Emotioneel lichaamswerk

Aanwezig zijn in je lichaam. Het klinkt als vanzelfsprekend en simpel. In de huidige tijd is het echter niet zo vanzelfsprekend en simpel.  
Je ben wellicht verminderd in contact met je lichaam door (psychosomatische) klachten. 
Lichaamswerk heeft als doel jou te helpen bij het op heffen van blokkades en bevroren energie waardoor de ergie weer  gaat stromen.

Een sessie bestaat uit ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk.

Voelen is ons kompas.